Techniki multimedialne jako kierunek studiów

Techniki multimedialne to jeden z kierunków, który jest oferowany na wielu uczelniach wyższych w naszym kraju. Studenci takiego kierunku poznają wszelkie tajniki multimediów. Uczą się technik ich przetwarzania i użytkowania, a także kodowania różnego rodzaju multimediów. Dodatkowo studenci zyskują umiejętność rozpoznawania obrazów oraz dźwięków. Umiejętność ta ma zastosowanie między innymi w radiu czy telewizji. Podczas trwania studiów studenci otrzymują także wiedzę dotyczącą zagadnień sprzętowych oraz programistycznych. Przykładowe przedmioty prowadzone na kierunku techniki multimedialne to inżynieria dźwięku, sztuka multimediów czy też grafika komputerowa i animacja. Studia inżynierskie na tym kierunku trwają 3 lata, natomiast magisterskie 2 lata. Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w szeroko pojętych mediach – telewizji, radiu, komunikacji internetowej itd. Dodatkowo mają oni także szanse zatrudnienia jako doradcy multimedialni w korporacjach i różnych firmach. Coraz więcej dziedzin życia człowieka opiera się na multimediach, dlatego kierunek dotyczący technik multimedialnych jest niezwykle przyszłościowy. Absolwenci z pewnością znajdą zatrudnienie w wybranym przez siebie sektorze, ponieważ na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów i ekspertów technik multimedialnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.